HAKKIMDA

Op. Dr. ELVAN YALÇIN

ÜNVANI: Uzman Doktor

EĞİTİM DURUMU:

Çizmeci ilkokulu –Ankara 1974-1979
Atatürk Anadolu Lisesi –Ankara 1979-1985 v
Hacettepe Tıp Fakültesi 1985-1992
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD 1992-1997

İŞ DURUMU:

Okmeydanı Eğitim Hastanesi Şaşılık Birimi İstanbul 1998-2003
Dünya göz hastanesi Şaşılık Birimi 2003-2008(Şubat)
İstanbul Cerrahi Hastanesi Şaşılık Birimi 2008-2009 2009-2010 Acıbadem Maslak
Halen Dünya Göz Etiler şubesinde görev yapıyorum

UZMANLIK TEZİ:

Kornea enfeksiyonlarında patojen organizmanın saptanması – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-1996

YURTDIŞI YAYINLAR:

NAS Aplication in chronic blepharitis –cornea 2002, 21(2):164-168.

YURTİÇİ YAYINLARI:

Üveanın immünolojisi ve immünopatolojisi (Medikal network oftalmoloji cilt 1994,1:216-225)
GİL konulan 3 yaş altı ve üstü konjenital ve gelişimsel kataraktlı olgularda komplikasyonların karşılaştırılması. ( Türkiye klinikleri oftalmoloji 1996,5:258-62)
Fako emülsifikasyon sonuclarımız (Türkiye klinikleri oftalmoloji 1997,6:165-169)
Şigella keratiti ( Türkiye klinikleri oftalmoloji 1997,6:196-198 )
Kornea enfeksiyonlarının tanısında direk yayma kültür ve antibiyogramın önemi (Medikal network oftalmoloji, 1998,5(1):42-46)
Oküler refraktif parametreler ( Medikal network oftalmoloji 1998,5(4):315-317)
Oküler tutulumu olan nörobehçet hastalarımızın değerlendirilmesi ( Medikal network oftalmoloji 2000, 7(1):42-45 )
Mininükleus skleral tünel tekniği ile yapılan PEKKE-GİL uygulamalarında intraoperatif komplikasyonlar.( Medikal network oftalmoloji 2000,7(4):341-343)
Kronik blefaritlerde sistemik N-aseyil sistein kullanımı. (Medikal network oftalmoloji,2000,7(4):390-393 )
Behçet hastalığında üveit ataklarının özellikleri (Türk oftalmoloji gazetesi 2003,33(5);682-690)
Üveitli hastalarda göz içi basınç yükselmeleri ( Türk oftalmoloji gazetesi 2001,31(5): 621-624)
Behçet hastalığında retinal vasküler değişikliklerin değerlendirilmesi ve görme prognozuna etkisi ( Türk oftalmoloji gazetesi 1999, 29(5):449-453 )

POSTER VE BİLDİRİLERYurtdışı:

Inferior oblique overaction in ambliyopia -29th European Stabismological Association 2004.
AVR grading for uveitis in Behcet’s disease-13.congress of the European society of ophthalmology
Aponeurotic ptosis surgery-13. cogress of the European society of ophthalmology.
Bimedial recession for congenital Esotropia-13. congress of the European society of ophthalmology.
Results following surgical treatment of third cranial nevre palsy.-31. meeting of ESA final programme abstracts book Myconos 2007:62
Visiual improvement with low vision aids in nystagmus.-31. meeting of ESA final programme abstracts book Myconos 2007:61.

Yurtiçi:
6.sinir paralizisinde full-tendon transpozisyonu ve botox ile kombine tedavi- 37. Ulusal oftalmoloji kongresi 2003
Şaşılıkta botox uygulamaları –TOD ulusal kongresı 2007
Fakoemülsifikasyon sonuçlarımız- TOD 30. ulusal kongre
Üst oblik paralizisi bulunan olgularımızda cerrahi tedavi- 33. ulusal oftalmoloji kongresi, İzmir 1999
Ambliyopi tedavisinde kapama ve penelizasyonun yeri- 33. Ulusal oftalmoloji kongresi İzmir 1999
Herediter ekstraokuler kas fibrozisli bir aile-34. Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:137.
Behçet hastalığına bağlı üveit ataklarının şiddetinin tanımlanmasında bir öneri: AVR derecelendirmesi 34. ulusal oftalmoloji kongresi özet kitapçığı Antalya 2000:201.
Üveitli hastalarda sekonder glokom – 34.Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:158.
Primer trabekülektomide uzun dönem sonuçlarımız.-34. Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:152.

SETİFİKALARI:

BOTULINUM TOKSİN KULLANIMI
İLERİ FAKOEMÜLSİFİKASYON TEKNİKLERİ

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER::

TÜRKİYE OFTALMOLOJİ DERNEĞİ
İSTANBUL TABİPLER ODASI
EUROPEAN STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION