İletişim

Küçük Bakkalköy, Sarı Lale Sok. Liberty Plaza Kat: 3 Ataşehir / İstanbul

Kırma kusurları

Gözümüz bir kamera gibi çalışır ve gelen ışığı kırarak onun fovea dediğimiz görme noktasında odaklanmasını sağlamaya çalışır. Gözde kırıcılığın en etkili olduğu yer kornea yani ön kısımdaki şeffaf dokudur. Korneamız yaklaşık 40-42 derecelik bir kırıcılığa sahiptir ve onu gözümüzün içindeki lens takip eder. Kendi lensimizin kırıcılığı da yaklaşık 22-25 derecedir.

Eğer ışık kırıldıktan sonra görme merkezimizin arkasında odaklanıyor ise hipermetrop, önünde odaklanıyor ise miyop, görme noktasının önünde veya arkasında 2 tane farklı eksen hayali oluyor ise astigmat kusuru oluşur.

Hipermetropi

Sonsuzdan gelen ışığın gözümüzdeki kırıcılığın az olması veya göz küresinin normale göre daha küçük nedeniyle retinanın arkasında odaklanmasıdır. Sıklıkla neden göz küresinin normale göre daha küçük olmasıdır. Daha az olarak kornea veya lensin kırıcılığının az olmasından kaynaklanır. Kan şekerinin düşük seyrettiği dönemlerde geçici hipermetropik kusur yaşanabilir.

Bebekler daha fazla olmak üzere; çocuklar ve gençler kendi göz içi lenslerinin kırma gücünü çok rahat değiştirebilirler. Ve bir miktar hipermetropiyi uyum yaparak lenslerinin kırıcılığını değiştirerek ortadan kaldırabilirler. Bebekler %80-85 hipermetropturlar miyopi bebeklerde daha az sıklıkla görülür. Büyüme ile birlikte okul dönemi hipermetropi azalır miyopi görülme oranı artar. Hipermetropi bazı içe kaymalarda bir neden olarak karşımıza çıkabilir ve bu kaymalar gözlük ile düzelebilir. Bu nedenle tam numarayı belirlemek ve uygun gözlüğü ayarlamak çok önemlidir. Gözdeki uyum yapan ve hipermetropiyi ortadan kaldıran kasları geçici olarak felç eden damlalar ile çocuk ve genç muayenesi yapılmalıdır. Ancak bu şekilde tam hipermetropi numarası belirlenebilir.

40 yaş sonrası hipermetropiyi ortadan kaldırabilmek zorlaşır. Bu nedenle yakın görme gittikçe bozulur. 40 yaşınadn 70-80 yaşına kadar yaklaşık 3 derecelik hipermetropimiz oluşur ve yakında bu gözlüğü takmamız gerekir. Eğer gözümüzde zaten biraz hipermetropi var ise olan numaramız üzerine eklenecektir. Eğer miyop numaramız var ise o zaman yakında daha şanslıyız numaramızın düzeyine göre ilave yakın gözlük ihtiyacı daha az olacaktır veya yakın için hiç gözlük takmayacağız.

Hipermetropide tedavi gözlük, kontakt lens veya refraktif cerrahi düzeltme ile olabilir. Gözlük ilk 5 yaşında bazı koşullar var ise başlanır. 5 yaş öncesi gözde kaymaya neden oluyor ise, görmesini etkiliyor ise, 3-4 derecenin üzerinde ise; çocukta huzursuzluk, baş ağrısı, gözde sulanma gibi şikayetlere neden oluyor ise gözlük başlamak gerekebilir. 5 yaşından sonra yakın çalışma artar bu nedenle astenopik şikayetler denen göz ağrısı , baş ağrısı gibi şikayetler daha önce yokken başlayabilir. Gözlük o zaman verilebilir.

Genç yaşta hipermetropi kayma ve astenopik şikayetlerin düzeyine göre ayarlanır. Tam hipermetropi numarası çocuklarda ve gençlerde ancak damla damlatarak yapılan ölçümlerle belirlenebilir.

Refraktif cerrahi laser veya göz içi merceklerle yapılabilir. Laser tedavisi için kişinin 20 yaş ve üzeri olması daha uygundur. Göz içi mercek cerrahisi yüksek numaralarda düşünülebilir. Cerrahi işlemlerden önce mutlaka gözün uygun olup olmadığı tetkikler ile belirlenmelidir.

Miyopi

Sonsuzdan gelen ışığın gözümüzdeki kırıcılığın fazla veya göz küresinin normalden büyük olması nedeniyle retinanın önünde odaklanmasıdır. Daha sık olarak gözün ön arka uzunluğunun fazla olması nedeni ile oluşur. Yaklaşık 5-7 yaşından sonra miyopi başlar. Ailede var ise genetik olarak yatkınlık olabilir. Eğer bir yatkınlık var ise yoğun bilgisayar, tablet veya cep telefonu kullanımı miyopiyi tetikleyebilir ve numaranın hızlı ilerlemesini hızlandırır. Bu nedenle 3-3.5 yaşına kadar yakın dijitallerin kullanımı yasak olmalıdır. 4-5 yaşında yarım saat; 6-8 yaşında dakika-1 saat ; 9-10 yaş sonrası 2 saat olarak belirlemek çocuklarımız için koruyucu olacaktır.

Bazen kan şekeri yüksek seyrederse lensteki şişmeye bağlı olarak miyopi gelişebilir ve kan şekeri normale döndüğünde miyopi de ortadan kalkabilir. İleri yaşta yani 18 yaşından sonra gelişen miyopide mutlaka akılda tutulmalıdır.

Dejeneratif miyopi göz küresinin ön arka uzunluğunun aşırı büyümesi ile oluşan miyopi türüdür. Numaralar genel olarak 7 derecenin üzerindedir ve ilerleme durmaz. Sonuç olarak gözün sinir tabakasında bozulmaya yırtılmaya neden olur.

Çok fazla yakın çalışma yapmak devamlı bilgisayar başında kalmak gözümüzün içinde bulunan vücudumuzun en küçük kaslarının kasılı kalmasına neden olur, yakını görebiliriz bu sayede; ancak uzağa baktığımızda bu kaslarda gevşeme olmaz bizi yalancı miyop yapar uzağı göremeyiz. Buna uyum spazmı (akomodasyon spazmı ) diyoruz. Bilgisayar başında 20 dakika kuralı bu nedenle çok önemlidir. Yani 20 dakika çalış-20 dakika ara ver.

Ayrıca yakın dijitallere çok fazla bakmak gözümüzde allerjiye neden olur ve gözde kaşıntı oluşur. Gözümüzü sert bir şekilde ovalarsak saydam kısımda incelme, bozulma ve bombeleşmeye neden olur. Bu duruma keratokonus diyoruz. Hem miyobun hızlı ilerlemesine hem de düzensiz ilerleyici bir astigmata neden olur. Gözlük kontakt lens tam görmeyi sağlayamayabilir. Çok ilerlediğinde kornea nakline ihtiyaç duyabilir. İlerlemeyi önleyici cross-link adı verilen tedaviler vardır ve uygun haslarda etkilidir.

Miyopi gözlük, kontakt lens veya refraktif cerrahi ile tedavi edilebilir. Refraktif cerrahi laser veya göz içi merceklerle yapılan tedavilerdir. Bunlar için mutlaka detaylı göz haritaları çıkarılarak gözün ne kadar bu duruma uygun olduğuna bakılır. Uygun gözlerde uygulanır.

Astigmat

Gözümüz yusyuvarlak değildir. Kornea veya lensimizde normalden daha fazla bir bombeleşme ve düzensizlik olursa astigmat oluşur. Fizyolojik olarak gözün saydam kısmındaki dikey aks yatay aksa göre daha bombedir bu durum yatay aksta yarım numaralık bir astigmata neden olur. Bu doğal bombelik gözün daha arka tarafındaki lens ile dengelenir. Astigmatta bir meridyende retinanın üzerinde olan hayal başka bir meridyende retinanın önünde veya arkasında oluşabilir. Özellikle yuvarlak harflerin bir kısmını görememek veya yanlış görmeye neden olabilir. Astigmatta en sık gece ışık parlaması/ uzaması şikayeti olur.

Gözün sert bir şekilde ovalanması da kornea tabakasını bozar kornea incelir ve bombeleşir; düzensiz, ilerleyici bir astigmata ve miyopiye neden olur. Bu duruma keratokonus diyoruz. Başlangıçta gözlükle görme oranı tama kadar çıkarken bombeleşme ve incelme arttıkça ancak özel kontakt lensler görmeyi artırır. Hastalık daha da ilerlerse leke ve korneal bulanıklık artar ve ancak kornea nakli bir tedavi olabilir. İlerleme döneminde uygun hastalarda ilerlemeyi azaltan tedaviler uygulanabilir.

Tüm bu problemlerin oluşmaması için gözümüzü ovalamamalıyız.

Astigmat gözlük, kontakt lens ve refraktif cerrahi ile tedavi edilebilir. Özellikle çocuklarda astigmat varlığında gözlük çerçevesinin düzgün durması önemlidir. Eğik durduğu zaman astigmatın durduğu açı bozulacak ve bulanık görmeye neden olacaktır. Çocuklar bunu dile getirmeyebilir. Bu nedenle ailenin uyanık olmasında fayda vardır.

Presbiyopi

Presbiyopi yakını yaşa bağlı olarak görememektir. Vücudumuzun doğal bir seyridir. Gözümüz yakına baktığında lensimizi çepeçevre askıda tutan ufak kaslarımız kasılır. Böylece lensimizin askısı gevşer ve lens kalınlaşır bombeleşir, kırma yeteneği artar bu şekilde yakını net görebiliriz. Bir bebek lensi çok elastik olduğu için lensini yusyuvarlak yapabilir ve 5-7 cm yakını net görebilir. 40 yaşından sonra lensimiz sertleşir eskisi kadar bombeleşemez ve kırıcılığını artıramaz yakın görme zorlaşır.

Zaten miyop olan kişiler numaralarının büyüklüğüne göre yakın gözlüğüne ihtiyaç duymadan gözlüklerini çıkararak yakını görebilirler.

Yakını net görebilmek için gözlük, multifokal kontakt lens kullanılabilir. Eskiden beri hipermetrop olan kişilerde yakın numara uzak numaraya ekleneceği için yüksek numaralı gözlük kullanmak istemeyen, gözü ve hayat tarzı uygun olan hastalarda göz içi mercek ameliyatları yapılabilir.